Formularz kontaktowy

Informujemy, że przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez LA BELLEZA BOŻENA USTYNIAK, OCHRANIEW84A, 98220, ZDUŃSKA WOLA, NIP 8291304794 w celach związanych z realizacją lub zawarciem umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. ze zm.). Przysługuje Państwu prawo kontroli przetwarzania danych, w tym uzyskiwania informacji, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.